flower 

Easy Solutions - Psychologická pracovní diagnostika

bottom

360° zpětná vazba

Komu je určeno:
Metoda 360° zpětné vazby je využívána nejen v oblasti řízení pracovního výkonu, ale také v oblasti vzdělávání a rozvoje vedoucích a klíčových pracovníků. Na rozdíl od typické zpětné vazby, kterou poskytuje nadřízený, je tato metoda mnohem komplexnější.

Specifikace produktu:

Metoda nabízí pohled na pracovní chování vybraného jedince nejen pomocí sebereflexe a informací od přímého nadřízeného, ale bere v potaz i vnímání spolupracovníků a popř. i externích klientů, a tím umožňuje konkrétnímu pracovníkovi lépe pochopit, jak ovlivňuje své okolí. Obeznámenost s rozporem mezi tím, jak se vidíme sami a jak nás vidí ostatní, zvyšuje znalost sebe sama. Jako součást programu osobního rozvoje je považována za spolehlivou metodu při hodnocení a řízení výkonu. Má silnou návaznost na sociální kontext a poskytuje cenné informace; lze jí dále zjišťovat schopnost týmové práce a řízení lidí, řízení sama sebe, charakter vedení, rozhodování, umění komunikace apod.

Výhoda programu spočívá v dosažení vysoké míry objektivity hodnocení, při kvalitním zpracování a interpretaci nabízí rovněž mimořádný potenciál pro změny.


Přístup Easy Solutions:

360° zpětná vazba má formu dotazníkového šetření, kdy pro jednotlivé kompetence využíváme formu hodnotících škál, výběr odpovídajících popisů nebo číselnou škálu včetně možnosti volných komentářů a doporučení pro hodnoceného. Zpětná vazba by měla být upřímná, a proto ve většině případů probíhá anonymně. Záleží však i na podnikové kultuře konkrétní organizace. Výstup a interpretace probíhá citlivou a erudovanou formou, která dokáže zpracovat osobní témata hodnoceného různé intenzity s přesahem do každodenního využití.


Naše nabídka:

Konkrétní flower_mnabídka této metody vždy sleduje potřeby klienta, stanovená kritéria i možnosti dalšího využití výsledků jako jednorázové změny či soustavné práce v podobě koučování atd. Liší se proto i hloubkou, šíří záběru, časovou a ekonomickou náročností i finálním výstupem. Naši konzultanti jsou schopni flexibilně reagovat na specifická přání klienta a navrhnout řešení šité na míru jeho potřeb.
bottom