flower 

Easy Solutions - Psychologická pracovní diagnostika

bottom

Kdo jsme

 | 

Etika

Etika

Profesionální etika je základem každé poradenské činnosti. Vzájemná důvěra je klíčová pro hladké a kvalitní provedení sjednaných služeb.

Konzultanti Easy Solutions dodržují nejvyšší profesionální standardy:

1) Plně respektujeme etické zásady práce s lidmi a řídíme se pravidly citlivého a rovného přístupu ke všem zúčastněným stranám.
2) Garantujeme, flower_mže s veškerými daty a informacemi získanými v procesu hodnocení je zacházeno jako s přísně důvěrnými, a to v souladu s příslušnými zákony ČR o ochraně osobních údajů.
3) Naším záměrem je naplnit potřeby klienta.
4) Jednáme vždy v zájmu klienta.
5) Naši konzultanti jsou plně způsobilí poskytovat nabízené služby.
6) Všechna odvedená práce bude naplňovat vysoký standard kvality.
bottom