flower 

Easy Solutions - Psychologická pracovní diagnostika

bottom

Koučování

Koučování


Komu je určeno:

Koučování najde uplatnění na všech úrovních firemní hierarchie: Nacházíte se pod stálým tlakem a stěžujete si na nepřetržitou vyčerpanost? Uléháte ke spánku s rušivými myšlenkami na příští pracovní den a těžko usínáte? Je pro stále náročnější sladit protichůdná očekávání nadřízených a členů Vašeho týmu? Cítíte, že plně nevyužíváte potenciál Vašeho postavení a funkce? Hledáte nové impulsy pro dosažení profesního úspěchu?


Specifikace produktu:

Koučování je uvolňování lidského potenciálu, zvyšování výkonnosti a proces kontinuální podpory klienta při stanovení a dosažení jeho vlastních profesních i osobních cílů. Kouč zároveň ponechává klientovi odpovědnost za jejich stanovení i za dosažení konečného výsledku. Nedůvěra a vnitrofiremní konkurence často brání obrátit se v případě pracovních nesnází nebo obav na některého dalšího člena vedení společnosti. Nezávislý kouč dovede reflektovat myšlenky, evokovat řešení a podpořit jejich realizaci jako nikdo další ve společnosti.

Při koučování se jedná o optimalizaci potenciálu a výkonu lidí, kouč pomáhá koučovanému nastartovat osobní rozvoj a uspořádat životní priority podle současné potřeby. Pomáhá mu zvládat obtížné situace, vnímat každý problém jako prostor pro tvůrčí čin a příležitost něco změnit, vidět překážky jako odrazové body a konečně pomáhá mu přijmout myšlenku, že každý člověk má svůj cíl. Kouč vede koučovaného, aby si uvědomil pozitivní potenciál obsažený v určitém problému a rozhodl se. Pomáhá formulovat cíle na základě představy o dlouhodobém řešení, včetně stanovení realistických kroků vedoucích k jeho dosažení v tvořivém, inspirativním a motivujícím duchu.


Přístup Easy Solutions:

Koučování v přístupu Easy Solutions přináší pozitivní výsledky proto, že vytváří vztah vzájemné podpory a používá specifické prostředky a styl komunikace včetně odstranění vnitřních překážek, které mohou bránit podat dobrý výkon. Vede k samostatnosti a soběstačnosti, k rozvíjení sebedůvěry a odpovědnosti za své jednání, obnovení vnitřní motivace a konečně k aktivitě a osvobození se od zažitých způsobů myšlení. Kouč doprovází svého klienta při hledání jeho vlastních cest a je mu partnerem při volbě nejefektivnějších cílů, nestylizuje se však do expertní role a není poradcem. Naším záměrem je neprodlužovat závislost našeho flower_mklienta déle než to bude nezbytně nutné, a tedy učinit se pro našeho klienta co nejrychleji zbytečnými.


Naše nabídka:

Před zahájením koučování bude s klientem učiněn kontrakt, v němž bude stanoven předmět koučování, měřitelný cíl a časový horizont. Zajímavou možnost poskytuje předchozí využití psychologické diagnostiky pro identifikaci směru rozvoje osobního potenciálu.
bottom