flower 

Easy Solutions - Psychologická pracovní diagnostika

bottom

Pracovní poradenství

Komu je určeno:

Komukoliv, kdo ocení intervenci, která přispěje k vyřešení pracovních a osobních potíží, získání užitečných informací o určité problematice a dosažení žádoucích změn. Ruku v ruce s výše uvedeným vede pracovní poradenství nezřídka také k integraci a posílení pocitu vlastní identity a sebepřijetí, k lepší adaptaci a odolnosti vůči stresu, získání schopnosti řešit konflikty, vyjadřovat a zvládat své emoce, úlevě od nežádoucích tělesných příznaků, zdatnějším interpersonálním a komunikačním dovednostem a spokojenějším vztahům.


Specifikace produktu:

Pracovní poradenství poskytuje chráněný prostor, v němž klient může hovořit otevřeně a s důvěrou o svých problémech a za asistence odborníka, s nímž vytváří jedinečný vztah, dochází ke změně myšlenek, pocitů, chování, a tím i životní situace. Paleta problémů, s nimiž je možné přijít k poradci je poměrně široká a zahrnuje kupříkladu potíže se zvládáním stresu, problémy s přizpůsobením v zaměstnání, odkládání řešení pracovních úkolů, ztrátu motivace, emoční rozlady nebo rodinné a vztahové problémy. Oproti terapii je poradenství poskytováno po kratší dobu, nejde tolik do hloubky a je zaměřeno na řešení aktuální situace.


Přístup Easy Solutions:

Psychologické poradenství je zajišťováno zkušenými profesionály, kteří problémy a starosti vnímají nezkresleným pohledem a vyjadřují se k nim neodsuzujícím způsobem. Přístup Easy Solutions se odlišuje ve striktním respektování jedinečných životních okolností a osobnosti klienta a kladení silného důrazu flower_mna jeho potřeby. Cílem našich aktivit je doprovodit klienta na jeho cestě, ať už prochází čímkoliv, zprostředkovat vhled do problémové situace a napomoci, aby z ní vyšel posílen.


Naše nabídka:

V diskrétní atmosféře budou prodiskutována témata z profesního nebo osobního života a za přispění pracovního psychologa bude zformulován příp. kontrakt a naplánovány další kroky.
bottom